top of page

JUNIOR 100

Mål

Tønsberg Raiders ønsker å være en klubb hvor alle barn og unge kan spille amerikansk fotball uavhengig av foresatte sin økonomiske situasjon. Vi tror på lavterskel tilgang til aktivitet og gøy på banen, både sosialt og fysisk.

 

 

 Hva betyr dette?
  • Juniorspillere betaler ingen serieavgift

  • Raiders betaler for spilleren sin lisens til forbundet

  • Spillerne betaler kun 100 kr i medlemsavgift til klubben

  • Faktura for medlemsavgiften vil bli sendt ut etter at man har deltatt på to treninger med forfall på 14 dager

  • Raiders bruker Spond (app for mobil og PC) for å kommunisere med spillere og foresatte. Spond brukes også til å sende ut fakturer

  • Klubben, låner bort utstyr gratis til alle juniorspillere. Dette inkluderer blant annet skulderbeskyttelse og hjelm.

  • Etter fire treninger, må foresatte signere på utlånsavtale for skulderbeskyttelse og hjelm

  • Raiders gjennomfører ikke dugnader som krever at spillerne selger gjenstander. Dette for å unngå at familiene selv ender opp med å gjøre store kjøp.

  • Raiders vil derimot ha dugnader for å bringe inn penger gjennom arbeidsdugnader, som feks billettsalg under NM i Cheerleading. I tillegg forventes det at junior bidrar på avvikling av seniorlagets kamper. Vi forventer at spillere og foresatte deltar på disse dugnadene.

I Tønsberg Raiders er alle velkomne uansett fysiske forutsetninger og erfaring – vi skal ha
det gøy sammen, skape et mangfold av spillere og skape en trygg sosial arena

Kontakt Mads Furuseth - 40467352 - post@raiders.no om du har spørsmål rundt prosjektet vårt!

bottom of page