top of page

Klubbens historie

Klubbens meritter

Tønsberg Raiders ble stiftet i 2007 av Kristian Berntsen og Thomas Foldvik, under navnet Flint Raiders. I 2011 ble klubben et selvstendig idrettslag som underavdeling i Tønsberg Amerikanske Idretters Forening (TAIF).

I 2008 stilte klubben i organisert serie i 2. divisjon, hvor klubben tapte alle kampene mot bedre og mer rutinerte lag.

I 2010 startet klubben organisert trening på juniornivå (U19).

2012 - NM sølv U19

2016 - NM bronse U17

2017 - NM sølv U19 

Landslagsspillere

2017 - Ole Thomassen,

U17 Nordisk mesterskap

2017 - Edin Kuckovic,

U17 Nordisk mesterskap

2017-2019 - Daniel Wisløff, flere kamper

og turneringer på U17 og U19-landslaget

2019 - Ole Gunnar Knutsen,

U19 EM sluttspill

Klubbinformasjon

Leder: Mads Furuseth

E-post: post@raiders.no

Tlf: 40 46 73 52

Adresse: Postboks 2613 Sentrum, 3129 TØNSBERG

 

Organisasjonsnummer: 997 170 776

 

Kontonummer: 2470.26.89127 

Fotosamtykke

Fotografering og publisering av bilder

Vi lever i en visuelt preget tid der fotografering og publisering av bilder ikke bare er utbredt, men er blitt den kanskje vanligste uttrykks- og kommunikasjonsformen.

I Tønsberg Amerikanske Idretters Forening, Raiders og TC Panthers, har vi et høyt aktivitetsnivå.

Det gjelder egne arrangementer og reiser i forbindelse med konkurranser og treningssamlinger.

Vi synes det er viktig å synliggjøre slik aktivitet i sosiale medier. 

Mange utøvere (barn som voksne) føler også stolthet og glede ved denne oppmerksomheten, noe som er bra for motivasjon og er med på å styrke klubbmiljøet.

På den andre siden er det viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Vi har derfor laget disse retningslinjene basert på NIF (Norges Idrettsforbunds) regler.

 

Retningslinjer
 

Fotografering under klubbtreninger skal først godkjennes av instruktør og utøver. Er utøveren under 15 år skal samtykke hentes også fra foresatte.

Under åpne arrangementer med publikum kan det fotograferes gruppebilder og bilder av utøvere før, under og etter konkurransen.


Det gis hjemmel for dette i åndsverksloven, der avbildning er av offentlig og allmenn interesse. 

Det skal dog ikke fotograferes eller publiseres bilder, dersom bildene viser personer i en nedverdigende situasjon eller avslører sterkt private forhold om personen eller på annen måte er belastende.

Dersom noen utøvere eller foreldre av utøvere eksplisitt skulle kommunisere til oss at de ikke vil at bilder av dem eller barna skal publiseres, så skal dette naturligvis respekteres uavhengig av loven.

 

Lovverket


Retningslinjene for fotografering og publisering av bilder finnes i personopplysningsloven og åndsverksloven.

 

Samtykke


Samtykke registreres under innmeldings-skjemaet på Spond.

Vi samtykker herved at Tønsberg Amerikanske Idretters Forening kan ta bilder av meg/vårt barn og publisere på klubbens internettsider og sosiale medier, med bakgrunn i de retningslinjer som foreligger. 

ix8p_hCJ.jpeg
MYuH3mJc.jpeg

Klubbreglement for TAIF 2023

Idrettslagets organisasjonsplan
Styret

Leder

Nestleder

1 styremedlemmer

 

2 revisorer

 

Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Under styret kan det settes ned utvalg som jobber med spesifikke områder.

 

 

 

Økonomi

Det føres 3 separate budsjett

Årsmøte vedtar 3 budsjett

De 3 budsjettene er:

  • 1 til felleskostnader

  • 1 til hver av idrettene.

 

Hver idrett har sin egen bankkonto

Valgt kasserer fører alle 3 regnskapene

 

Betaling av kontingent, lisens med mer

Medlemskontingenten til TAIF er 100 krone.

 

I tillegg kan de forskjellige gruppene bestemme treningsavgift og serieavgift og lignende for sine grupper.

 

Komiteen kan også bestemme at det må betales egenandeler for transport, overnatting, deltakeravgift o. l for å delta på spesielle konkurranser / arrangementer.

 

 

Utestengelse fra trening og konkurranse

 

Medlemmer som skylder penger fra foregående kalenderår, kan ikke delta på trening eller konkurranse det påfølgende året.

Medlemmer som ikke har betalt inn kontingent, trenigsavgift eller serieavgift for det inneværende året kan utestenges fra konkurranser.

 

 

Dugnad

Når Styret i TAIF eller komiteen i en av undergruppene innkaller til dugnad vil man kalle inn etter medlemslisten.

Det er enkeltmedlemmet sitt ansvar å finne en erstatter hvis man ikke kan selv.

 

 

Reglement for CL-gruppen

 

 

Leie av utstyr

Utøvere får leie drakter gratis av klubben etter de har betalt treningsavgift. Drakter bestående av over- og underdel og sløyfe brukes under opptredener og konkurranser. Leieavtale skal inngås og undertegnes av utøvere og foresatte før utlevering.

 

Dugnad

Alle medlemmer må delta på dugnader.

Medlemmer som har sagt ja til å være med på en dugnad må selv skaffe erstatter om medlemmet blir forhindret fra å delta.

 

Treningsavgift

Treningsavgift:

Fastsettes av Cheer komiteen

 

Søskenmoderasjon gis i form av 50% reduksjon for den yngste av barna.

 

 

Trenere

Trenere godtgjøres etter kvalifikasjoner, og plikter å ta de kurs som leder pålegger dem å ta.

Godtgjøring bestemmes av komiteen, og utbetales etter avtale.

Trenere betaler ikke treningsavgift, men betaler medlemsavgift og lisens til forbundet.

 

Deltakelse på arrangementer og konkurranser

Klubben deltar på arrangementene Norwegian open, Summer Open, Winter Open og NM. Det er obligatorisk oppmøte på disse arrangementene.

Mer fleksibilitet når det gjelder opptredener og show klubben sier ja til å delta på, som for eksempel kulturarrangementer og sportsarrangementer.

 

 

 

Reglement for AF gruppa

 

Leie av utstyr

Alles spillere kan kun leie hjelm og pads av klubben i et år.  Leiebeløpet bestemmes av AF komiteen

Andre året man er lisensiert av NAIF for å spille kamper må man kjøpe egen hjelm og pads.

Klubben låner kun ut hjelm og pads. Alt annet utstyr er personlig

 

Dugnad

Alle medlemmer må delta på dugnader, minimum 10 timer per år.

Merking av baner og lignende regnes som dugnad

Medlemmer som har sagt ja til å være med på en dugnad må selv skaffe vikar om medlemmet blir sykt

 

 

Treningsavgift / Serieavgift

Bestemmes av AF komiteen

 

Lisens til forbundet kommer utenom dette.

 

Familiemoderasjon: 50 % rabatt på serie og trenigsavgift. Moderasjon skal tas ut på den laveste kontingenten

 

Familiemoderasjon gis også når det ene familiemedlemmet ikke betaler trenigsavgift / seriavgift PGA at man er dommer eller hovedtrener.

 

Familiemoderasjon gis kun når aktuelle medlemmer , som skal få moderasjon, er barn.

 

Barn er i denne sammenhengen, personer som fyller 18 år i løpet av det aktuelle kalenderåret. For 2023 er alle født i 2006 eller senere juniorer

 

Dette betyr at f.eks. 5 familiemedlemmer som fyller 18 år i løpet av kalenderåret elle er eldre, må alle betale full kontingent.

 

Nye betalende medlemmer

Alle medlemmer som skaffer 2 medlemmer som betaler både serie og trenigsavgift får 50 % Rabat på disse to.

 

Dommer og Hovedtrenere

Alle medlemmer som fungerer som hovedtrener eller er dommer slipper å betale trenigsavgift og serieavgift, medlemskontingent må betales. En spillende hovedtrener regnes i denne sammenhengen som en spiller.

Lisens til forbund må også betales.

bottom of page