top of page

 UTMELDING AV TØNSBERG RAIDERS 

 

 Det må svares på de tre første punktene, men vi håper du kan bruke ett minutt på å svare på resten av skjemaet også.

 Vi ønsker å bli bedre, samt få bedre kunnskap om hvorfor folk slutter med organisert idrett hos oss.

 

 Tusen takk for hjelpen. 

 Link til skjema for utmelding 

 

 

bottom of page