Praktisk info

Utstyr: 

Raiders har utstyrsett (hjelm og pads) til utleie. Dette koster 400,- pr år.

Det forutsettes at 2. og 3. -års spillere skaffer seg eget utstyr, så nye spillere kan få mulighet til å prøve sporten uten å investere for mye i utstyr. Raiders stiller til disposisjon for veiledning ifb. innkjøp av utstyr for de som ønsker det.

Kamp-bukse og tannbeskytter må brukes ved deltakelse i seriespill og koster 300-500,- Dette har klubben på lager. 

Kostnad ved å drive med sporten:

I tillegg til kostnadene over, så kommer det en egen spillerlisens/forsikring (til forbundet), treningsavgift og serieavgift.

Disse kostnadene er beskrevet i detalj under hvert lag.

Kostnad ifb. felles reise til kamper er også dekt av klubben.  

Medlemskap i Tønsberg Amerikanske Idretters Forening (TAIF):

Etter 2 treninger må det betales medlemskontigent på 100,- til TAIF for å fortsette å trene med klubben.

Dette gjøres via denne linken. Dette er også beskrevet i detalj under hvert lag.

Treningssted:

Det trenes på Gamle Idretten så langt det lar seg gjøre, så brukes Vestfoldhallen (tidligere FIX Arena ved Greveskogen) på vinterstid normalt sett.

Trenings-organisering: 

Tønsberg Raiders bruker appen SPOND som en oversikt for treningene. Detaljer om dette er beskrevet i detalj under hvert lag. 

Kontaktinfo:

Junior: Arne Johnsen, 908 99 458

Senior: Mads Furuseth, 40 46 73 52